درخشش جوانان جندی شاپور دزفول دراولین گام ازمسابقات کشوری / گزارش تصویری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال شهرستان دزفول درروز نخست مرحله پایانی مسابقات فوتبال لیگ منطفه ایی جوانان کشور که به میزبانی دزفول و درزمین چمن شماره یک شهید مجدیان ازتاریخ دوازدهم اردیبهشت...